تسلا لومن

در مجموعه روشنایی تسلا ما به توانمندی و اراده نیروی جوان خود باور داریم .
از همین جهت میتوانیم با شهامت بگوییم محصولات و خدمات پس از فروش متفاوتی را در زمینه روشنایی عرضه میکنیم.
سری جدید محصولات چوبی جزء آخرین دستاورد و نوآوری ما بوده که تمام مراحل ساخت آن توسط اپراتور و با دخالت دست انجام گرفته است.